Уведомление за поверителност

Уведомление за поверителност
 • Алпеа Кет ЕООД, ЕИК 201077215, в качеството на Администратор на лични данни по смисъла на ЕС Регл 2016/679, чрез сайта си 24OPEN.bg събира лични данни - имена, адреси, телефони, счетоводни данни и история на поръчките на своите клиенти за да може да извършва услугите за покупка и доставка на стоки, съгласно действащите закони и договорите си.
 • Данните се събират на основание – получено съгласие на субекта на личните данни.
 • Личните данни се съхраняват за изискуемия по закон срок и след изтичането му се унищожават.
 • Съгласувано със субекта на Лични данни, сайтът 24OPEN събира статистическа информация и отправя персонализирани рекламни съобщения чрез набор от „бисквитки“. Повече за Политиката ни за „бисквитки“ можете да прочетете тук  
 • Във връзка с правилата за поверителността, с настоящото Ви уведомяваме, че
 • Никога, без Ваше съгласие няма да използваме  вашата лична информация.
 • Никога, без Ваше съгласие няма да предадем вашите данни за контакт или личната ви информация на трети страни, освен ако това не се изисква от закона.
 • Никога няма да ви изпращаме нежелани съобщения по електронната поща, за които не сте се абонирали, с изключение на важни съобщения за вашата покупка.
 • По всяко време ще имате възможност бързо и лесно да прекратите абонамента си за получаване на електронни съобщения от нас.
 • По всяко време с писмо до оffice@24open.bg можете да проверите наличната при нас Ваша лична информация и да заявите желание за нейното:
  • Преглеждане;
  • Коригиране;
  • Забрана за обработка;
  • Отмяна на дадени съгласия;
  • Трансфер.
 • Имате право на сезиране на надзорния орган – Комисията за защита на личните данни

При обработката на Вашите лични данни, ние спазваме законовата рамка на ЕС Регл.2016/679 и установените неговия чл.40, рамки на кодекса на поведение при работа с лични данни.

За повече информация за нашата Политика за личните данни – кликнете тук

24OPEN