Плащане

Плащане

НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

  1. В брой при доставка –  в този случай представител на 24open е приносителят на пратката и е упълномощен да получи цената на доставката.
  2. Виртуален ПОС терминал на ДСК –  в процедурата за поръчка на края на Фаза 3 и в случай на избор за безкасово плащане с банкова карта 24OPEN Ви свързва криптирано с виртуалния терминал на ДСК, където са заредени реквизитите по плащането.  Продължението е по указанията на ДСК Банк.
  3. Мобилен ПОС – плащане с банкова карта, което можете да  извършите на преносимя терминал на приносителят на доставката. Това е безкасово плащане при доставка.
  4. Плащане по банков път – този случай е предвиден за професионални Ползватели на Платформата - търговци, но може да бъде предложен по поискване и на потребители, по смисъла на закона,  където плащането се извършва след потвърждение на условията от страна на 24OPEN,  авансово по банкова сметка на 24OPEN.

ДОКУМЕНТИ

В 24OPEN срещу вашето плащане получавате заявената стока с приложени следните документи:​

  1. Приемо-предавателен протокол;
  2. Фактура (ако е описана в изискванията на ползвателя на платформата в конкретната сделка);
  3. Фискален касов бон.