За чужбина

За чужбина

Уважаеми клиенти!

24OPEN извършва продажби на стоки на чуждестранни юридически iи физически лица, което става след направена поръчка със вписана забележка на латиница "EXPORT" за, като задължително посочвате държава, населено място и пощенски код.  В този случай, комплектоването на вашата поръчка ще бъде задържано и в рамките на 24 часа ще получите на регистрационния си мейл списък с въпроси за доуточняване.  В този случай валидни ще останат само обявените цени на стоките, които ще се считат за обявени с INCOTERMS паритет EXW София - склад на 24OPEN, ул. Сребърна 21, София.

В случай, че Физическото лице - купувач е представител на чуждестранно ЮЛ от ЕС и желае да му бъде издадена експортна фактура (INVOICE), то той трябва да представи: - 1) документ за самоличност и четливо копие от него, (последното  остава към документите на сделката); 2) Пълномощно от фирмата в случай че Купувачът не е законния й представител; - 3) Документи на чуждестранното ЮЛ, задължително съдържащи: 3.1.)  пълното й наименование по регистрация ; 3.2.) VAT регистрационния й номер; 3.3.) Името на законния й представител; 4) Банка на фирмаъа с  BIC и SWIFT, както и IBAN на фирмата. В този случай, след разглеждане на документите за съответствие на изискванията, на Купувача се издава експортна фактура, по която не се начислва ДДС.

В случай, че Купувачът изнася покупката за страна нечленка на ЕС, то покупката става по ОУ, след което, в случай че Купувачът в срок от един месец от покупката представи приключена митническа  декларация в уверение на износа на стоката от РБ в указаната дестинация, то начисленото ДДС по фактурата му се изплаща в едномесечен срок по банков път.

Важно !!!

Имайте предвид:

Доставяме навсякъде, докъдето се простират стандартните куриерски слуги и няма ограничения.

За да отговорим конкретно ни тярбва да знаем точния състав на пратката, и дестинацията:При преценката взимаме предвид, но не само, въпроси като, напр:

 • От гледна точка на хигиена и сигурност:
  • Дали има стоки изискващи хладилен или друг специален режим  (жива риба);
  • Дали има стоки недопустими за пощенско пренасяне – взривоопасни (пиратки, фойерверки, някои аерозоли), огнеопасни (гелове за горене и подобна специфика) и др., които биха били  недопустими от гл.точка законите за пощите у нас и по света.
 • Срокът и цената и условията на плащане и доставка ще уточним след запитването Ви..
 • В атоматичната поръчка цената на доставката покрива доставката в рамките на София – в сл. движението до магазията на куриера и тя ще се дължи на нас.
 • Международната доставка е цената от склад на куриера до крайната й дестинация и ще се дължи след  допълнително начисляване от и на куриера.
 1. Впоследствие за рутинни доставки ще искаме:
  • Предплатена поръчка в магазина където е попълнен крайния точен пощенския адрес на получателя.
  • Мейл от Вас със съгласието Ви с общите условия на куриера който ще уточним (напр.DHL, UPS, SPYDY, Eконт, Bulpost,  и т.н.). в т.ч. с предложената цени за международна доставка и начин на плащането й.
 2. За нас отговорността ще приключи с получаване на копие на товарителницата на куриера, която по Ваше желание можем да изпратим след създаването й с мейл. 

24OPEN