ВАЖНО

ВАЖНО

Важно е да знаете:

Съдържание:

 1. Инструкция за мерните единици в 24open.bg
  1. Мерни единици в 24open.bg
  2. Мерна единица „килограм”.
  3. Мерна единица „стек”
 2. Процедури по регистрация и поръчки

I. Мерни единици на стоките в 24open
a. Видове

i. Килограм  {КГ};

ii. Брой {БР};

iii. Стек {СТЕК}.

1. КАКВАТО Е  МЕРНАТА  ЕДИНИЦА НА АРТИКУЛ,  ЗА ТАКАВА МЕРНА ЕДИНИЦА Е ЦЕНАТА И  В ТАКИВА МЕРНИ ЕДИНИЦИ УВЕЛИЧАВАТЕ ИЛИ НАМАЛЯВАТЕ КОЛИЧЕСТВОТО ОТ НЕГО.

Пример:

Увеличаването на количеството  в първия случай от примера би го увеличило с килограми, а във втория случай с бройки.

Mерната единица за този артикул е стек от 3 бр. сокове по 2 л. всеки,  като ако увеличите количеството бихте добавили   „Х” стека  към вашата поръчка.

 

2. Мерна единица килограм {КГ}:
a. САМО при  артикули в (КГ), в  прозорчето за количество можете да  нанесете желаното количество до втория  знак след запетаята  или с точност до 10 гр.

Пример:

Така  вашата поръчка би съдържала  3,240 кг. кашкавал на цена 18,29 лв за 1 кг..


b. На мястото на десетичната точка можете да напишете както запетая  така и точка. 24OPEN ще разчете и двата знака и ще ги превърне в десетичната точка, с която ще бъде пресмятано нататък.

c. Полето”Забележка” – при килограмовите артикули –както на долния пример в забележка е показано приблизителното тегло на неделима разфасовка. Тук трябва да знаете, че количеството в  доставката ще бъде приблизително кратно на това тегло.

Пример:

.

т.е. в случая могат да се доставят около 2кг, след което около 4, 6, 8 и т.н. Количества различни от посочените могат да се доставят от подобни артикули, без ограничения за неделима разфасовка, респ. без "Забележка".

Подобен е случаят, когато мерната единица е (КГ) и в наименованието имате напр. "Кашкавал вакуум .ОК. 400 г". , или е употребен знакът "~".В такива случаи вместо в забележка сме казали, че опаковката е неделима (вакуум) и в примера е ОКОЛО  400 г. или е ~ (ПРИБЛИЗИТЕЛНО) 400 г. Което ще рече, че нашата комуникация би се улеснила, ако поръчате 400, 800 г , 1,200 кг, - накратко  кратно на 400 г. количество.

 

3. Мерна единица {Стек} :
Когато няколко единици са обединени в пакет, 24OPEN въвежда мерната единица „стек”. Стекът е минималното неделимо количество за продажба от този артикул.
Когато увеличаваме или намаляваме поръчваните количества на артикул с мерна единица „стек”, трябва да се има предвид, че добавяме или изваждаме броя стекове.
 

II.Инструкция по регистрация

 1. Регистрация

 • Тук е важно да знаете, че потребителското име е това, което ще ползвате в 24OPEN при всяко ваше влизане, а  електронният адрес освен идентификатор е и този на който ще получавате пощата си от нас във връзка с регистрации, смяна на пароли, както и поръчки, бюлетини и др. съобщения. Двете – име и адрес са двойка, на базата на едното от което ние възстановяваме другото. Те са вашата легитимация при нас.
 • Приемането на нашите Общи условия е задължително условие за да направите нещо друго освен разглеждане на магазина. Тяхното приемане ние изискваме при действия във връзка с вашата първа поръчка, както и когато имаме промяна в тях.
 • Цифрено-буквеният код CAPTCHA ни предпазва от недобросъвестни автоматични софтуерни намеси. Важно е да се знае, че:
  1.  в него НЯМА ИНТЕРВАЛИ,
  2. буквите са САМО на латиница и
  3. следим съответствие на ГЛАВНИ и МАЛКИ букви.
 • Клиентски профил

От това  меню можете да изберете да  редактирате вашите профилни данни, както е поакзано по долу:

 

Тук е видно, че освен възможността да смените вашия електронен адрес се дава възможност да свържете профила си при нас с Ваш фейсбук профил, с което бихте могли да се възползвате напълно от богатството на нашите промоции, подаръци и маркетингови активности.

2. Шаблони за поръчка

Както е видно на горната фигура последните Ваши поръчки са запацени в раздел ПОРЪЧКИ на Вашия профил. Освен датите на създаване и актуализация към тях е предвидена опцията „повтори” с бутона вдясно.  Това позволява всяка от тях да бъде заредена наново във вашата количка с опции да бъде ползвана като основа за редактиране по реда на действията с количката.

3. Профили за доставка

24OPEN дава възможността да поддържате няколко адреса за доставка, като по този начин удобно и повтаряемо да насочвате доставките напр. "към дома:, "към  офиса", към свои близки и пр. Всеки от тях е добре да има различно име, което можете да зададете от прозореца „име на профила” . Тук става въпрос за име на адресния профил, напр. „дом”, офис и пр. Това име 24OPEN ще  покаже за избор, когато Ви насочи в процедуратат за поръчки към „Адресна книга”.

Името, телефона за контакт и забележките могат да са различни за всеки от адресните профили за доставка.

В раздела „Карта” 24OPEN ви дава възможност точно да обозначите адреса и мястото, където желаете да доставим. Картите са свързани с данните на Google Maps, като опитът ви с тях много ще услени общуването с нашия интерфейс.

 От менюто за „Адреси за доставка” – „нов” или „Редактирай” ще отвори за вас горният прозорец, където можете да създадете Адрес за доставка.

Добре е да проследите при нанасяне на адреса в прозореца за това, дали показалецът на картата се е позиционирал правилно с оглед избягване на противоречия.  24OPEN свежда адреса до GPS кооординатите, така че показанията на картата са водещи за последващото предаване на поръчката Ви.

В случай че впоследствие решите да извършите промяна в адресния профил  е добре да образувате нов с промените. В  противен случай ще се образуват 2 адресни профила с едно и също име.     

 1. Профили за фактура

Идентично на картата  на Адресния профил е и тази на Данните за фактура.

 

Като имате възможност да поддържате няколко различни профила на данни за фактура които ще са видими за вас в профила Ви в „Данни за фактуриране”.

Тук също е за препоръчване при редакция да образувате изцяло нов профил с ново име, с оглед избягване на два профила с едно име но с различно данни.

 1. Избор на часови интервал за доставка

При избор на часови интервал за доставка 24OPEN забранява избор на такъв часови интервал, чието начало не отстои на повече от 3 часа от момента получаване на съобщението, че поръчката Ви е приета – след фаза 3.  В случай, че сте посочили  по- близък часови пояс,24OPEN ще съобщи за това в заключителното съобщение, ще запамети поръчката като шаблон и ще ви покани да влезете по процедурата за повторение на поръчка от „моя профил” за да поставите коректен час.

Това се изисква поради неоходимото ни време за обработка.

В случай, че бързате – можете да използвате услугата – ЕКСПРЕСНА доставка.

III. Инструкции по промо активности

...следват