ХАЙВЕР

ХАЙВЕР
3КГ ОСОЛЕН ХАЙВЕР ТРЕСКА 15%
3КГ ОСОЛЕН ХАЙВЕР ТРЕСКА 90%
250ГР ОСОЛЕН ХАЙВЕР ТРЕСКА 90%
180ГР ДОМАШЕН ХАЙВЕР ДЕНИТО
950ГР ХАЙВЕР ТАРАМА
8,17 лв.
цена за бр.
250 ГР ХАЙВЕР ТАРАМА ОЛИНЕЗА
180Г ХАЙВЕР С ЧЕСЪН/КОПЪР ДЕНИТO
2,51 лв.
цена за бр.
250ГР ХАЙВЕР        ЧЕРНА ПЕРЛ
2,80 лв.
цена за бр.
450 ГР ТАРАМА ХАЙВЕР РОЗОВ
7,01 лв.
цена за бр.
450 ГР ТАРАМА ХАЙВЕР БЯЛ
9,00 лв.
цена за бр.