ТЕЛЕШКО

ТЕЛЕШКО
ТЕЛЕШКО ШКЕМБЕ ЗАМР. ДЕКОМ
ТЕЛЕШКО КОНТРАФИЛЕ ЗАМРАЗЕНО
ТЕЛЕШКИ ЕЗИК ОХЛАДЕН ВАКУУМ
ЕЗИК ОТ МЛЕЧНО ТЕЛЕ ОХЛ. ВАКУУМ
14,16 лв.
цена за кг.