ТЕЛЕШКО

ТЕЛЕШКО
ТЕЛЕШКИ ЕЗИК ОХЛАДЕН ВАКУУМ
ТЕЛЕШКО КОНТРАФИЛЕ ЗАМРАЗЕНО
ТЕЛЕШКО МЕСО ЗА ГОТВЕНЕ ЗАМРАЗЕНО
15,74 лв.
цена за кг.
ТЕЛЕШКО ШКЕМБЕ ЗАМР. ДЕКОМ
39,37 лв.
цена за кг.
ЕЗИК ОТ МЛЕЧНО ТЕЛЕ ОХЛ. ВАКУУМ
20,23 лв.
цена за кг.