ТЕЛЕШКО

ТЕЛЕШКО
ТЕЛЕШКО ШКЕМБЕ ЗАМР. ДЕКОМ
ТЕЛЕШКО КОНТРАФИЛЕ ЗАМРАЗЕНО
40,94 лв.
цена за кг.
ТЕЛЕШКИ ЕЗИК ОХЛАДЕН ВАКУУМ
ЕЗИК ОТ МЛЕЧНО ТЕЛЕ ОХЛ. ВАКУУМ
25,26 лв.
цена за кг.