ТЕЛЕШКО

ТЕЛЕШКО
ТЕЛЕШКО ШКЕМБЕ ЗАМР. ДЕКОМ
ТЕЛЕШКО КОНТРАФИЛЕ ЗАМРАЗЕНО
ТЕЛЕШКИ ЕЗИК ОХЛАДЕН ВАКУУМ
39,37 лв.
цена за кг.
ЕЗИК ОТ МЛЕЧНО ТЕЛЕ ОХЛ. ВАКУУМ
14,60 лв.
цена за кг.