СТУДЕН ЧАЙ

СТУДЕН ЧАЙ
1.5Л СТУДЕН ЧАЙ ЛИМОН БЕНЕДЕТО
0.5Л СТ.ЧАЙ САН БЕНЕЗЕЛЕН
18,02 лв.
цена за стек
0.5Л СТ.ЧАЙ САН БЕНЕЛИМОН
18,02 лв.
цена за стек
0.5Л СТ.ЧАЙ САН БЕНЕПРАСК
18,02 лв.
цена за стек
1,63 лв.
цена за бр.
1,63 лв.
цена за бр.
1,63 лв.
цена за бр.
1,63 лв.
цена за бр.
1.5Л СТ. ЧАЙ ПРАСКОВА БЕНЕДЕТО
19,55 лв.
цена за стек
1.5Л СТУДЕН ЧАЙ ЗЕЛЕН БЕНЕДЕТО