ПРАНЕ НА ЧЕРНО, ВЪЛНА

ПРАНЕ НА ЧЕРНО, ВЪЛНА
5БР КЪРП.ЦВЕТ.ПРАНЕ П/В ПЕТНА K2R
10БР ЦВЕТОУЛАВЯЩИ КЪРПИЧКИ K2R
15БР. ЦВЕТОУЛОВЯВАЩИ КЪРПИ HEITMANN