ПАТЕШКО И ГЪШЕ

ПАТЕШКО И ГЪШЕ
ТОКАЧКА ЦЯЛА ЗАМРАЗЕНА
18,47 лв.
цена за кг.
ПАТЕШКИ ВОДЕНИЧКИ
7,70 лв.
цена за кг.
0.800КГ ПАТЕШКИ СЪРЦА ПЛИК ЗАМ
0.800ГР ПАТЕШКИ ДРОБ ПЛИК ЗАМР
ПАТЕШ. МАС 0.900 КГ ТАРЕЛКА
8,18 лв.
цена за бр.
ПАТЕШКО ФИЛЕ С КОЖА 0.220~0.300КГ
25,26 лв.
цена за кг.
ПАТЕШКИ БУТЧЕТА ЗАМРАЗЕНИ
ПАТЕШКА МАС 0.450 КГ, ТАРЕЛКА
ПАТИЦА ГРИЛ - ЗАМРАЗЕНА
8,17 лв.
цена за кг.
3,49 лв.
цена за кг.
ПАТЕШКО ФИЛЕ БЕЛЕНО
18,70 лв.
цена за кг.
УГОЕН ПАТЕШКИ ДРОБ КАЧЕСТВО А
УГОЕН ПАТЕШКИ ДРОБ КАЧЕСТВО Б
ПАТЕШКО БОНФИЛЕ ЗАМРАЗЕНО
350ГР ПАТ. ФИЛЕ С КОЖА ЗАМР
9,34 лв.
цена за бр.
350ГР УГОЕН ПАТЕШКИ ДРОБ ЗАМР.