МЕСНИ И ПАСТЕТ

МЕСНИ И ПАСТЕТ
180ГР ПАСТЕТ АПЕТИТ КАРО
5,94 лв.
цена за стек
100 ГР ПАСТЕТ СВИНСКИ COMPASS
5,10 лв.
цена за стек
180 ГР ПАСТЕТ АПЕТИТ MENU
4,54 лв.
цена за стек
300ГР. РУСЕНСКО ВАРЕНО COMPASS
5,10 лв.
цена за стек
180ГР СВИНСКО В СОБ.СОС COMPAS
11,18 лв.
цена за стек
180ГР РУСЕНСКО ВАРЕНО ARO
3,83 лв.
цена за стек
300ГР ПАСТЕТ АПЕТИТ СВИНСКИ КАРО
4,88 лв.
цена за стек
180ГР ГОВЕЖДО СОБ.СОС COMPASS
11,18 лв.
цена за стек
180ГР ПАСТЕТ АПЕТИТ ARO
2,99 лв.
цена за стек
300 ГР ПАСТЕТ СВИНСКИ COMPASS
3,94 лв.
цена за стек
100Г ПАСТЕТ ПИЛЕШКИ HAPPY JUN.
5,89 лв.
цена за стек
180ГР ПИЛЕШКО В СОБ.СОС COMPAS
11,18 лв.
цена за стек
180ГР ПАСТЕТ ПИЛЕШКИ COMPASS
6,64 лв.
цена за стек
300ГР ПАСТЕТ АПЕТИТ MENU
3,85 лв.
цена за стек
180ГР РУСЕНСКО ВАРЕНО КАРО
5,78 лв.
цена за стек
180ГР РУСЕНСКО ВАРЕНО COMPASS
7,69 лв.
цена за стек
100Г ПАСТЕТ СВИНСКИ HAPPY JUN.
5,20 лв.
цена за стек
180 ГР  ПАСТЕТ ГЪШИ  COMPASS
6,64 лв.
цена за стек
180ГР ТЕРИН ОТ ЕЛЕН A&R
4,66 лв.
цена за бр.
1350ГР ПЪРЖЕН ПАТЕШКИ БУТ СТЕРИЛ.
24,55 лв.
цена за бр.
180 ГР ПАСТЕТ АПЕТИТ COMPASS
6,64 лв.
цена за стек
100ГР ПАСТЕТ  "СВИНСКИ КАРО"
4,08 лв.
цена за стек
180 ГР РУСЕНСКО ВАРЕНО MENU
5,45 лв.
цена за стек