ГРИС, ГАЛЕТА, КУС-КУС

ГРИС, ГАЛЕТА, КУС-КУС
500 ГР КУС КУС MELISSA
2,75 лв.
цена за бр.
400 ГР КУС КУС "ЗЛАТНА ДОБРУДЖА"
0,88 лв.
цена за бр.
500ГР КУС КУС МИСКО
1,74 лв.
цена за бр.
1 КГ ГРИС
1,63 лв.
цена за бр.
100 ГР ГАЛЕТА
1,87 лв.
цена за стек
500ГР ПОЛЕНТА DIVELLA
2,98 лв.
цена за бр.
125 ГР  ПШЕНИЧЕН ГРИС БИОСЕТ
1,90 лв.
цена за стек
5КГ ГАЛЕТА БИОСЕТ
20,70 лв.
цена за бр.
500 ГР КУС - КУС
2,66 лв.
цена за бр.
1КГ ГАЛЕТА БИОСЕТ
4,66 лв.
цена за бр.